Mnoho lidí si automaticky spojuje ranní dospávání s leností. Nicméně nedávné výzkumy dokázaly pravý opak. Ti, kteří rádi chodí pozdě spát a ještě později vstávají, nejsou líní. Naopak, jsou to vysoce inteligentní a kreativní jedinci. Přestože rodiče nám od malička vtloukají do hlav, že máme chodit spát a i vstávat v rozumném čase, výzkumy ukázaly zajímavá fakta, které na zvyky nočních tvorů vrhají pozitivní světlo.

Satoshi Kanazawa z oddělení psychologie University College v Londýně provedl výzkum, který dokázal, že existuje úzké propojení mezi inteligencí a schopností přizpůsobit se. Kanazawa tvrdí, že toto chování je evolučně neobvyklé, což znamená, že se liší od chování, které bylo běžné pro naše předky. V minulosti bylo ponocování a následné dospávání spíše výjimečné. V současnosti je raritní spíše to, když někdo chodí brzy spát a dobrovolně i skoro vstává.

7171252509_61df6a2673_b

Základní hypotézou Kanazawovho výzkumu bylo, že inteligentnější lidé mají sklony více ponocovat, než méně inteligentní. Tuto předpověď mu potvrdila i studie zvaná National Longitunidal Study of Adolescent Health (v překladu dlouhodobá studie zdraví dospívajících).

graf

Graf výše pochází právě z této studie a Kanawaza se jím inspiroval. Za pomoci těchto grafů a informací ze studie dospěl k závěru, že děti, které jsou inteligentnější mají sklony vyrůst v nočních tvorů a být dospělými, kteří rádi chodí pozdě spát a rádi dlouho spí nejen o víkendech, ale i přes týden.

Podobný výzkum provedla nedávno i univerzita v Madridu, která zkoumala spánkové návyky tisíce teenagerů. Výzkumníci nechali studenty vyplnit test zaměřený na induktivní myšlení, které se úzce pojí s obecnou inteligencí. Noční sovy skórovali lépe než ranní ptáčata.

night-owl1

Zajímavým protikladným zjištěním však je, že studenti, kteří zůstávali vzhůru do časných ranních hodin, měli o osm procent horší studijní výsledky jako studenti, kteří chodili brzy spát a vstávali brzy ráno. Tento rozdíl může být způsoben tím, že noční sovy mají problém nakopnout brzy ráno svůj mozek k výkonu, přičemž vyučování ve školách probíhá hlavně právě v časných ranních hodinách.

Closeup sad young man with worried stressed face expression and brain melting into lines question marks. Obsessive compulsive, adhd, anxiety disordersA zde řada výzkumů ještě nekončí. Zapojila se i Catholic University of the Sacred Heart v Miláně. 120 mužů a žen v různém věku bylo požádáno, aby vyplnili dotazník týkající se toho, zda si o sobě myslí, že jsou spíše noční sovy nebo ranní ptáčata. Následně byli požádáni, aby vyplnili sérii tří testů, které posuzovaly kreativní myšlení a schopnost řešit problémy. Odpovědi byly vstřelené v závislosti na tom, jaké byly originální, propracované, plynulé a flexibilní. Výsledky ukázaly, že noční sovy skórovali ve všech testech vysoko, zatímco ranní ptáčata a ti někde mezi „ponocovačmi“ a „vstavač“ sotva dosahovaly skóre nad 50 bodů. Autorka výzkumu, Marina Giampetro věří, že kreativita je výsledkem schopnosti originálně řešit problémy a hledat alternativní řešení. Tvrdí, že vše je o tom, jak využíváme svůj čas.

night-owl

Jak tedy vidíte, ano, ranní ptáčata sice mohou být více produktivní, ale noční sovy jsou více kreativní. Ranní ptáčata využívají svůj čas brzy ráno například k tomu, aby šli cvičit, udělali kávu, nebo jdou spíše do práce. Noční sovy zase v noci vytvářejí něco zcela nového a kreativního. A to jednoznačně není znakem lenosti.

ZDROJinterez
LIKE ak sa ti príspevok páčil
loading...