Profesor David Cox prichádza s odpoveďou, prečo sa ľudstvo cez všetky pokusy ešte neskontaktovalo s mimozemskými civilizáciami. Je to preto, že každý vyspelý život sám seba zničí skôr, než nadviaže kontakt s okolím vo vesmíre.

alien

Princíp je jednoduchý.

Inteligentný život sa zničí sám veľmi skoro po svojom vzniku. Tým “veľmi skoro” sa myslí z vesmírnej mierky, teda po desiatkach tisíc rokoch, čo je z hľadiska vesmíru takmer nepostrehnuteľný časový okamih. Vďaka tomu nemôžeme naraziť na žiadnych mimozemšťanov a ani oni na nás.

Akonáhle každá civilizácia dosiahne úroveň technologického pokroku, ktorý začne generovať skleníkové plyny a splodiny, skôr alebo neskôr sa sama zahubí. O niečom podobnom sa ostatne hovorí práve v tejto dobe, ako veľmi je udržateľný súčasný spôsob života a či si pod sebou náhodou ľudstvo nepodrezáva vetvu.

Cox je názoru, že presne to sa deje a to nielen nám, ale aj všetkým ostatným civilizáciám. Pokrok ide ruka v ruke s environmentálnymi rizikami a vo výsledku znamená koniec každej rozvinutej civilizácie.

Ostatne nad podobnými problémami sa zamýšľal už aj slávny Enrico Fermi v 50. rokoch minulého storočia. Akonáhle ovládne nejaká civilizácia raketovú techniku, mala by lietať do vesmíru.

Prečo teda nikoho nestretávame?

Slávny Fermiho paradox Cox vysvetľuje jednoducho. Okolo nás totiž nikto nie je, všetci vyhynuli. A nás to zrejme čaká tiež.