Z tohoto kroku, který připravuje Mark Zuckerberg rozhodně nebudete nadšení. To, co zamýšlí s Facebookem a Instagramem vás možná pořádně naštve.

Nebudeme to protahovat a daný krok vám okamžitě objasníme.

Facebook má v plánu sloučit Instagram, Messenger a WhatsApp. Chce propojit soukromé zprávy všech těchto aplikací. To by tedy znamenalo, že všechny tyto vyjmenované aplikace by byly integrovány do jedné velké. Každá z aplikací bude fungovat jako jeden samostatný prvek, ale zprávy budou sloučeny, což by znamenalo, že člověk by neměl mít problém poslat zprávu z Instagramu člověku na Messenger. Což je na jednu stranu výhodné, protože člověk, který nemá účet na Facebooku či Messengeru by ho nemusel ani vytvářet a zprávy pro přátele, které tyto aplikace používají, může poslat například z Instagramu.

Pokračujte ve čtení na další straně!

Propojení zpráv těchto aplikací má být spuštěno do konce tohoto roku, nejpozději do začátku roku 2020. To se však nelíbí nejen uživatelům, ale také zaměstnancům Facebooku. Někteří z nich dokonce vyhrožují svým odchodem ze společnosti. Toto propojení by znamenalo mnoho práce, protože každá aplikace by musela být předělaná od základů. Je jen otázkou, zda Zuckerberg nakonec propojení zpráv skutečně uskuteční. Pravda je taková, že si nemůže dovolit ztratit mnoho zaměstnanců, kteří s jeho nápadem nesouhlasí.

Pokračujte ve čtení na další straně!

Tento krok vyvolal bouřlivou diskuzi. Pro Zuckerberga je však tento krok výhodný, protože propojení by zařídilo vyšší reklamní dosah. Facebook vlastní Instagram již od roku 2012. WhatsApp byl koupen v roce 2014. Zuckerberg chtěl dlouho nechat tyto aplikace oddělené, ale díky své nové vizi své tvrzení přehodnotil. Zuckerbergovi v tomto počínání vlastně nic nebrání. Zakladatelé Instagramu i WhatsAppu Facebook opustili. Právě díky tomu získal nad těmito aplikacemi Zuckerberg plnou moc a momentálně si s nimi může dělat to, co uzná za vhodné.

Jaký máte na jeho nápad názor?

"
Loading...